Meditasjon

Har du en overaktiv hjerne? Når du ønsker hvile skrus aktivitetsnivået i hjernen seg oppover, ikke ned. Og tankene flyter i repeterende mønster til noe du skulle ha gjort, drømmer om, eller noe du gruer og engster deg for. Meditasjon er en praksis som trener bevisstheten og oppmerksomheten til å bli flinkere til å mestre stress og uro. Teknikker kan være visualisering, pust, Yoga Nidra, lyd, stillhet, erkjennelse av tanker og følelser uten å dømme eller rømme.

Poenget med meditasjon er ikke å fjerne distraksjonene, men å bli i stand til å håndtere de bedre når du selv ønsker.

Da Buddha ble spurt om hva han fått av å meditere, svarte han: "Ingenting. Men la meg fortelle deg hva jeg har mistet - sinne, angst, usikkerhet, depresjon og frykt for alderdom og død."